TÜZDEV’den ‘Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitimi Çalıştayı’

26 Mayıs tarihinde İstanbul’un tarihî Ramı Kütüphanesi’nde Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) tarafından, birçok üniversitenin ortak olduğu dikkat çekici bir çalıştay düzenlendi. “Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitimi Çalıştayı” adını taşıyan bu önemli çalıştayda üstün zekâlı çocukların kavramsallaştırılması, eğitimi, tanılanması, gelecekteki istihdam stratejileri ve öğretmen eğitimlerine dair önemli konuları masaya yatırıldı.

Türkiye’nin geleceği için Rami Kütüphanesi’nde bir aradayız

Çalıştaya İstanbul Valisi Davut Gül, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Maarif Vakfı Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili, TÜZDEV Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra birçok akademisyen, öğretmen, aile ve gönüllü katılım sağladı. Bu geniş katılım, çalıştayın önemini ve elde edilen sonuçların ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

  Çalıştay Açılış Konuşmalarında; Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Özer, bu çalıştayın üstün zekâlı bireylerin potansiyelinin ortaya çıkarılmasında ve doğru yönlendirilmesinde büyük bir adım olduğunu belirtti.

TÜZDEV Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, “Üstün zekâlı ve deha çaplı çocuklar, ülkemiz ve tüm insanlık için beşerî sermayedir. Beşerî sermayesine sahip çıkan ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Hatta onlar başka ülkelerin de sermayesini gasp ederler. Yerüstü hazinesi dediğimiz bu çocuklara sahip çıkamayan toplumlar ise yeraltı zenginliklerini işleyemezler ve dolayısıyla vatanlarına sahip çıkamazlar. Bütün yetkililerimizi ülkemizden beyin göçüne engel olmaya ve Allah’ın bütün toplumlar için lütfu olan bu çocuklarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.” dedi.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar: BİLSEM ve ARGEM ile çok sayıda üstün zekâlı çocuğa eğitim sunulduğunu, bu çocukların ülke için bir nimet olduğunu, bu nimete sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Eylül ayı sonu itibarıyla yerli ve millî, yapay zekâ destekli Türk Ulusal Zekâ Testinin (TUZÖ) faaliyete geçeceğini ve taramanın hızla yapılacağını iletti.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci: “Yeni müfredatta farklılaştırma ve zenginleştirme çalışmalarının ilk defa yer alması son derece önemlidir. Bu atılım ile üstün zekâlı çocukların eğitim ihtiyaçlarına cevap verilebilecektir.” dedi. Çalıştay sonuçlarına göre ARGEM, BİLSEM, öğretmen yetiştirme konularında gerekli önlemleri alacaklarını ekledi.

İstanbul Valisi Davul Gül: “Kamu eli ile üstün zekâlı çocukların eğitiminin yapılması son derece önemli. Ancak sürdürülebilirlik için STK’ların da bu konuda çalışması son derece kıymetli.” dedi. Çalıştay sonucunda çıktılar ile yapılması gerekenlerden toplumun her kesimine görev düştüğü ve herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Oturumların ana konuları ve çarpıcı sorular

1. Üstün Zekâlıların Tanımı ve Kavramsal Çerçeve

  • Hangi kavram doğru? Üstün Zekâlı mı, Üstün Yetenekli mi, Özel Yetenekli mi?

  • Dünyada hangi terimler kullanılıyor?

  • Doğru tanım nasıl olmalı ve gerekçesi nedir?

2. Üstün Zekâlıların Eğitimi

  • Üstün zekâlıların eğitim ihtiyaçları neler?

  • Eğitimde karşılaşılan zorluklar nelerdir?

  • Özel eğitim programları nasıl tasarlanmalı?

3. Üstün Zekâlıların Tanılanması

  • Üstün zekâ nasıl belirlenir?

  • Hangi ölçütler kullanılmalı?

  • En doğru tanılama yöntemi nedir?

4. Üstün Zekâlılar için Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Üstün Zekâlıların İstihdamı

  • İş dünyasında üstün zekâlıların avantajları ve karşılaştıkları zorluklar nelerdir?

  • Üstün zekâlıların istihdamı için stratejiler neler olmalı?

  • İşyerlerinde üstün zekâlıların yetenekleri nasıl daha iyi kullanılabilir?

  • Öğretmen yetiştirme politikaları nasıl olmalı?

Üstün zekâlıların istihdamı: İş dünyasında devrim

Üstün zekâlı bireylerin iş dünyasında nasıl avantajlar sağladığı ve hangi zorluklarla karşılaştıkları çalıştayın en dikkat çekici konularından biri oldu. Üstün zekâlıların yeteneklerinin iş yerlerinde daha etkin kullanılması, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkılar sağlayabilir. Bu nedenle, üstün zekâlıların istihdamına yönelik stratejilerin belirlenmesi büyük önem taşıyor.

Çalıştay sonuçları: Geleceğin politikaları belirleniyor

Çalıştayda elde edilen önemli çıktılar, yakın zamanda bir politika belgesi hâline getirilerek Millî Eğitim Bakanlığı ve kamuoyunun bilgisine sunulacak. Bu belgede, üstün zekâlıların tanımı, eğitim ihtiyaçları, tanılanması ve istihdam stratejileri gibi konulara dair kapsamlı öneriler yer alacak.

Yerüstü hazinelerimizin peşindeyiz!

Üstün zekâlı çocuklar, Türkiye’nin gelecekteki en değerli hazineleri olarak kabul ediliyor. Tarihî Rami Kütüphanesi’nde bir araya gelen akademisyenler, öğretmenler ve uzmanlar; bu özel çocukların eğitim ve istihdam ihtiyaçlarını belirleyerek ülkemizin geleceğine dair önemli bir adım attılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir